• Meet waar uw mensen energie van krijgen
  • Inzicht in voorkeursrollen
  • Tips voor effectieve samenwerking
  • Meet organisatiecultuur

 

Doel: weten wat uw mensen drijft

Carrière Drives is een online drijfveren onderzoek waarmee u de voorkeursrollen (kleuren) en waarden van uw medewerkers meet. Zijn zij op zoek naar veiligheid? Vrijheid? Verantwoordelijkheid? Met Carrière Drives komt u snel en eenvoudig te weten wat uw medewerkers wérkelijk beweegt en welke doelen zij nastreven in hun carrière. Carrière Drives maakt het daardoor mogelijk om medewerkers vanuit hun passie te stimuleren en te verbinden in hun werk. Het zet mensen en teams in hun kracht, waardoor prestaties toenemen.

Werking: voorkeursrollen en specifieke werkwaarden

Carrière Drives werkt volgens het gevalideerde model van Robert Quinn. Op basis van 8 voorkeursrollen wordt in kaart gebracht hoe uw mensen functioneren en zich ten opzichte van elkaar gedragen. De rollen die Carrière Drives onderscheidt worden met de bekende kleuren aangeduid. Carrière Drives vertelt u niet alleen aan welke rollen de kandidaat de voorkeur geeft, maar ook waarom. Een voorkeur voor de rol ‘Ondernemer’ kan bijvoorbeeld voortkomen uit een behoefte aan succes, of aan de drang om te pionieren. Met Carrière Drives krijgt u op die manier diepgaand inzicht in de drijfveren die de medewerker sturen in zijn gedrag.

Resultaat: richting geven aan ontwikkeling

Carrière Drives geeft richting aan de keuzes die uw medewerkers maken in hun ontwikkeling. Uw medewerkers krijgen scherper voor ogen waar zij energie van krijgen. Leidinggevenden kunnen makkelijker sturen en coachen op ontwikkeling. Het overzicht van de drijfveren van uw medewerkers ziet u terug in uw People Qualities dashboard en geeft u inzicht in de cultuur van uw organisatie(-onderdelen).

Carrière Drives, onderdeel van HFMtalentindex

Carrière Drives is onderdeel van HFMtalentindex, het meest geavanceerde en gebruiksvriendelijke online assessment systeem dat op dit moment verkrijgbaar is. Met HFMtalentindex beschikt u over wetenschappelijk getoetste, betrouwbare en valide psychologische tests die u zelf eenvoudig en snel kunt inzetten op elk moment van het HR proces. Zo haalt u meer rendement uit talent.