Whitepaper Learning Agility

De wereld waarin organisaties tegenwoordig opereren, wordt steeds complexer. Organisatieveranderingen zijn aan de orde van de dag. Rollen en functies binnen organisaties veranderen steeds sneller. Dat stelt hoge eisen aan het leervermogen van (HR-)managers en medewerkers. Een focus op Learning Agility biedt een nieuw perspectief op wat medewerkers voor de organisatie kunnen betekenen. Leer meer over Learning Agility en download de Whitepaper.